Aktualne informacje sanitarne

W kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej, a zwłaszcza w województwie śląskim, kierując się rzozporządzeniami Ordynariusza, Rządu oraz lokalnego Sanepidu informujemy, że:

- uczestnictwo w liturgii musi być ograniczone do 60 osób (1 osoba na 20 m2). Prosimy o bezwzględne i ścisłe respektowanie tych liczb. W związku z tym wejście do kościoła będzie tylko przez główne wejście. Przygotowanych będzie 60 kartek i każda osoba wchodząca będzie proszona o zabranie kartek. Ich brak przy wejściiu będzie oznaczał, że limit jest wyczerpany. Pozostałe osoby będziemy prosili i uczestnictwo w liturgii na zewnątrz. Teren będzie nagłośniony. Komunia Święta będzie udzielana także przy bocznych wejściach.

- Dla osób uczestniczących w liturgii za pośrednictwem mediów będzie dodatkowo udzielana Komunia Święta w godzinach 14.oo-15.oo (niedziela Zmartwychwstania, Poniedziałek Wielkanocny)

- Prosimy o wyrozumiałość i współpracę...

Informacje ARCHIWALNE

Według najnowszych rozporządzeń państwowych i kościelnych od 7 listopada w naszym kościele może przebywać do 80 osób ( 1 osoba na 15m2).

Najliczniej uczęszczane Msze Święte są o godz. 9.oo oraz 10.3o. Usilnie prosimy, dla własnego bezpieczeństwa, o wybór mniej uczęszczanych pór, zwłaszcza dodatkowych Mszy popołudniowych.

W trosce o to, aby wszyscy chętni wierni mogli uczestniczyć w Eucharystii w niedziele:

- odprawimy dodatkowe Msze Święte o godzinie 10.3o (w kaplicy dla dzieci i rodziców) ponadto o 15.oo, 16.oo i 17.oo. Pozostałe Msze jak w każdą niedzielę. Wyjątek stanowi 3 niedziela miesiąca, kiedy to o 14.oo jest Msza Trydencka i nie ma Mszy o 15.oo.

- udostępnimy kaplicę pod kościołem (z wyjątkiem Mszy o 10.3o i o 11.3o - Msza dla głuchych).

- Poprowadzimy dodatkową transmisję on-line na Youtube (profil Parafia NSPJ w Raciborzu) o godzinach 9.oo, 10.3o i 12.oo.

Przypominamy również o trwającej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Osoby starsze wprost zachęcamy do tego. Równocześnie w trosce o własne życie duchowe zachęcamy do intensywniejszej modlitwy osobistej, uczestnictwa we Mszy Świętej i modlitwy za pośrednictwem transmisji telewizyjnej lub on-line. Zachęcamy też do korzystania z sakramentów w pozostałe dni tygodnia, kiedy to jest mniej wiernych w kościele.

W kwestii którą porę Mszy Świętej wybrać, aby nie przekroczyć limitu wiernych. Prosimy przeanalizować poniższy szacunkowy wykres.