Nowy błogosławiony

Ponieważ nie ma możliwości uczestniczenia bezpośrednio w beatyfikacji

- zachęcamy do obejrzenmia transmisji w niedzielę, 12 września

- do zakupienia pamiątkowego, specjalnego wydania Gościa Niedzielnego

- do dokonania wpisu w internetowej Pamiątkowej Księdze

- do posłuchania opowieści p. Krystyny Czuby o Prymasie Tysiąclecia

- zapraszamy do uczestnictwa we Mszy Świętej dziękczynnej w Prudniku 19 września oraz w koncercie w Rudach Raciborskich również 19 września