I Niedziela Wielkiego Postu, 18 lutego 2018

Ewangelia św. Marka (1,12-15)

Jezus był kuszony

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

każdy dzień

modlitwa brewiarzowa na każdy dzień

Lectio Divina

http://www.lectiodivina.pl