Niedziela Zesłania Ducha Świętego, 20 maja 2018

Ewangelia św. Jana (15,26-27. 16,12-15)

Duch Święty doprowadzi do całej prawdy

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. 
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

każdy dzień

modlitwa brewiarzowa na każdy dzień

Lectio Divina

http://www.lectiodivina.pl