IV Niedziela Wielkanocna, 12 maja 2019

Ewangelia św. Jana (10,27-30)

Jezus daje życie wieczne

Jezus powiedział: 
”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

każdy dzień

modlitwa brewiarzowa na każdy dzień

 

Lectio Divina

http://www.lectiodivina.pl