I niedziela Wielkiego Postu, 21 lutego 2021

Ewangelia św. Marka (1,40-45)

Jezus kuszony na pustyni

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. 
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».
 

modlitwa brewiarzowa na każdy dzień

Lectio Divina

http://www.lectiodivina.pl