Ogłoszenia, 22 września 2019

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image blob:http://www.nspjraciborz.pl/533f461a-9f9d-45b7-b4cc-2fd78eefe7f0
There was a problem loading image blob:http://www.nspjraciborz.pl/533f461a-9f9d-45b7-b4cc-2fd78eefe7f0
There was a problem loading image blob:http://www.nspjraciborz.pl/137f4c89-9fb1-4a05-8937-3f11071cfba9
There was a problem loading image blob:http://www.nspjraciborz.pl/137f4c89-9fb1-4a05-8937-3f11071cfba9
There was a problem loading image blob:http://www.nspjraciborz.pl/fba92750-1c73-4b2a-a536-cb33c6ff146c
There was a problem loading image blob:http://www.nspjraciborz.pl/fba92750-1c73-4b2a-a536-cb33c6ff146c

Kalendarium wydarzeń 

XXV tydzień zwykły

 

·     Niedziela, 22 września 2019

17.oo Różaniec za młode pokolenie

 

·     Poniedziałek, 23 września 2019

19.oo Próba Scholi

                  

·     Wtorek, 24 września 2019

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

18.oo Próba chóru

18.3o Spotkanie Kręgu Biblijnego

 

·     Środa, 25 września 2019

18.oo Msza Święta na rozpoczęcie Wizytacji pod przewodnictwem ks. Biskupa Pawła Stobrawy

            Spotkanie z Radą Parafialną

 

·     Czwartek, 26 września 2019

14.oo Nabożeństwo dla chorych – sakrament chorych

            Spotkanie ks. Biskupa z członkami wszystkich grup modlitewnych

15.3o Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas 6

16.oo Spotkanie ks. Biskupa z wszystkimi kandydatami do bierzmowania

16.3o Spotkanie ks. Biskupa z ministrantami i Mariankami

            

·     Piątek, 27 września 2019

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia

19.oo Spotkanie dla młodzieży

 

·     Sobota, 28 września 2019

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

10.oo Spotkanie Dzieci Maryi

 

·     Niedziela, 29 września 2019

17.oo Różaniec za młode pokolenie

19.oo Wieczór Filmowy „Wywiad z Bogiem”

 

·      Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę Różańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne z krótką modlitwą do św. Charbela.

·      W poniedziałek o 2000 próba scholi.

·      We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.

·      Najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia będzie Wizytacja Kanoniczna ks. Biskupa Pawła Stobrawy w naszej parafii. W papieskim dokumencie o posłudze Biskupów czytamy: „Podczas wizyty pasterskiej w parafii Biskup powinien zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi… W ten sposób wizyta pasterska objawia się jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud”. Zachęcamy zatem do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach z Biskupem.

Wizytacja rozpocznie się w środę, 25 września Mszą Świętą o godz. 1800 sprawowaną w intencji wszystkich Parafian.

Spotkanie z Radą Parafialną odbędzie się w środę po Mszy wieczornej.

Nabożeństwo dla chorych z okazją do przyjęcia Sakramentu Namaszczenia w czwartek o 1400. (Informacja o sakramencie chorych poniżej)

Spotkanie dla członków wszystkich grup modlitewnych w czwartek po nabożeństwie dla chorych.

Spotkanie z kandydatami do bierzmowania w czwartek o 1600. (informacja dla uczniów klas 6 poniżej)

Spotkanie dla ministrantów, lektorów i Marianek w czwartek o 1630.

Spotkanie dla katechetów dekanatu w salce przy par WNMP w piątek o 1645.

·      W czasie nabożeństwa dla chorych i starszych Parafian będzie okazja do przyjęcia Sakramentu Chorych. Przypomnijmy, że sakramentu chorych udziela się gdy „wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości” (por KKK 1528).

Sakrament ten można powtórzyć jeśli chory po wyzdrowieniu ponownie zachoruje, albo gdy w tej samej chorobie niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze.

Udzielanie tego sakramentu w dużych zgromadzeniach wymaga wcześniejszego przygotowania (wierni winni wcześniej przystąpić do sakramentu pokuty). Podkreśla się, że sakrament ten jest zarezerwowany na czas poważnej choroby i zaawansowanej starości. Przestrzega się przed udzielaniem tego sakramentu wszystkich obecnym np. powyżej jakiegoś wieku, lub gdy tylko źle się czują.

Osoby które planują przystąpić do sakramentu chorych proszone są o napisanie na karteczce swojego imienia i nazwiska w celu wpisania do odpowiedniej księgi.

·      Wszystkich kandydatów do bierzmowania zapraszamy na spotkanie z Księdzem Biskupem w czwartek o 1600. Przy tej okazji przypominamy, że obowiązuje trzyletni program przygotowania do bierzmowania i rozpoczyna się on w klasie szóstej. Uczniów klas szóstych zapraszamy na spotkanie w czwartek na godzinę 1530 (pół godziny wcześniej) do kaplicy pod kościołem.

·      Młodzież zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900.

·      W przeszłą niedzielę w kaplicy pod kościołem o godz. 1900 Wieczór Filmowy. Wyświetlimy film pod tytułem „Wywiad z Bogiem”.

·      W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.

·      Ponieważ 30 września przypada wspomnienie św. Hieronima patrona Biblistów, dlatego w przyszłą niedzielę wspólnie czytać będziemy tzw. pasterskie listy św. Pawła. Osoby, które przed lub po Mszach chciałyby czytać fragmenty Pisma Świętego prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.

·      22 września na G. św. Anny Dożynki Diecezjalne. Msza o 1100.

·      6 października w Opolu Winowie Diecezjalny Dzień Przymierza Ruchu Szensztackiego oraz poświęcenie Drogi Małżeńskiej.

·      Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z dużym drukiem.

·      Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków.

·      Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złożone na cele remontowe. W minioną niedzielę zebrano kwotę ponad 4000 zł.

 

radio-doxaminionym tygodniu odeszli do Pana:

§  Jan Górka, lat 60, zam. na ul. Warszawskiej

§  Maria Lasowska, l. 88, zam. na ul. Katowickiej

§  Karol Gacek, l. 69, zam. na ul. Katowickiej 

§  Ignacy Leśniak, l. 55, zam. na ul. Pomnikowej

§  Wiesław Uranin, l. 62, zam. na ul. Słowackiego

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.