Ogłoszenia, 28 marca 2021

Informacja o spowiedzi, święceniu pokarmów - patrz Wielka Sobota...

Zachęcamy do wysłuchania katechez liturgucznych do poszczególnych dni Triduum Paschalnego - TUTAJ

Kalendarium wydarzeń 

Wielki Tydzień – Triduum Paschalne

·     Niedziela Męki Pańskiej, 28 marca 2021

14.oo-15.oo Obrzęd Komunii dla osób uczestniczących we Mszy poprzez media

Dodatkowa Msza Święta o 15.3o, 16.3o (bez kazania)

17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (transmisja online)

19.oo Adoracja i Różaniec za chorych

 

·     Poniedziałek, 29 marca 2021

spowiedź dla dzieci od 15.oo do 18.oo

spowiedź dla dorosłych od 6.3o do 10.oo oraz od 18.oo do 20.oo

17.3o Różaniec za chorych

 

·     Wtorek, 30 marca 2021

spowiedź dla dorosłych od 6.3o do 10.oo oraz od 15.oo do 20.oo

17.3o Różaniec za chorych

 

·     Środa, 31 marca 2021

spowiedź dla dorosłych od 6.3o do 10.oo oraz od 15.oo do 20.oo

17.3o Różaniec za chorych

 

·     Wielki Czwartek, 1 kwietnia2021

spowiedź dla dorosłych od 6.3o do 12.oo oraz od 13.oo do 15.oo

16.3o, 18.oo, 19.3o Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

Adoracja w Ciemnicy

 

·     Wielki Piątek, 2 kwietnia 2021

Okazja do spowiedzi od 6.30 do 15.00 o każdej równej godzinie (oznacza to, że w przypadku braku penitentów nie będzie spowiedzi. Spowiednik przyjdzie ponownie o kolejnej równej godzinie). 

7.oo Liturgia Godzin

9.oo oraz 15.oo Droga Krzyżowa

15.oo rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosierdzia

16.3o, 18.oo, 19.3o Liturgia Męki Pańskiej

Adoracja przy Bożym Grobie

 

·     Wielka Sobota, 3 kwietnia 2021

     Okazja do spowiedzi od 6.30 do 15.00 o każdej równej godzinie (oznacza to, że w przypadku braku penitentów nie będzie spowiedzi. Spowiednik przyjdzie ponownie o kolejnej równej godzinie). 

            7.oo Liturgia Godzin

od 10.oo do 16,oo co godzinę poświęcenie pokarmów (wokół kościoła)

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia

20.oo, 22.oo Wigilia Paschalna

 

·     Niedziela Zmartwychwstania, 4 kwietnia 2021

      14.oo-15.oo Obrzęd Komunii dla osób uczestniczących we Mszy poprzez media

Dodatkowe Msze Święta o 15.oo, 16.oo, 17.oo

Ogłoszenia parafialne

·      Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Pomimo znacznie większych ograniczeń do których dla naszego dobra będziemy musieli się dostosować, miejmy świadomość, że nie zmienia się charakter tych dni – Chrystus Pan objawia nam swoje zwycięstwo nad śmiercią, które przychodzi przez Krzyż. Miejmy świadomość, że kościoły są nadal otwarte i mamy dostęp do sakramentów. Zapewne trzeba będzie zmienić w niejednym przypadku sposób uczestnictwa w liturgii. Wszelkie jednak trudności podejmijmy w duchu zjednoczenia z Chrystusem opuszczonym i ogołoconym.

·      Obowiązują nas nowe ograniczenia. Uczestnictwo w liturgii w kościele musi być ograniczone do 60 osób (1 osoba na 20 m2). Prosimy o bezwzględne i ścisłe respektowanie tych liczb. W związku z tym wejście do kościoła będzie tylko przez główne wejście. Przygotowanych będzie 60 kartek i każda osoba wchodząca będzie proszona o zabranie jednej kartki. Ich brak przy wejściu będzie oznaczał, że limit jest wyczerpany. Pozostałe osoby będziemy prosili i uczestnictwo w liturgii na zewnątrz z zachowaniem dystansu. Teren będzie nagłośniony. Komunia Święta w uroczystości i niedziele będzie udzielana także przy bocznych wejściach.

·      Ograniczenia dotyczą także Kaplicy Wieczystej Adoracji. USILNIE PROSIMY, aby przebywało w niej do 4 osób. Prosimy o to, aby dać pierwszeństwo osobom zapisanym na Adoracje. Pozostałe osoby mogą modlić się w kościele. Prosimy też osoby adorujące o wietrzenie kaplicy.

·      Prosimy też rodziców o ograniczenia jeśli chodzi o Msze Święte dla dzieci. Prosimy, aby w kaplicy były jedynie dzieci, natomiast rodzice na tyle, na ile konieczna jest opieka nad dzieckiem.

·      Okazja do spowiedzi:

dla dzieci i młodzieży w poniedziałek od 1500 do 1800 (aby uniknąć większych zgromadzeń dzieci nie wyznaczamy godzin poszczególnym klasom)

dla dorosłych

od poniedziałku do środy od 630 do 1000 oraz od 1500 do 2000

w Wielki Czwartek od 630 do 1200 oraz od 1300 do 1500 

W miarę potrzeby będzie okazja do spowiedzi w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Zachęcamy jednak do skorzystania ze spowiedzi przed Wielkim Czwartkiem. Prosimy o zachowanie dystansu.

·      Przypominamy, że nadal jest udzielona dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej. W takim przypadku powinniśmy uczestniczyć w liturgii z całą pobożnością za pośrednictwem mediów lub transmisji online.

·      Także w przypadku faktycznej niemożliwości przystąpienia do spowiedzi możliwe jest wzbudzenie aktu żalu doskonałego

·      Dla osób uczestniczących w liturgii za pośrednictwem mediów będzie dodatkowo udzielana Komunia Święta. Dzisiaj, w niedziele i uroczystości w godzinach od 1400do 1500. W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę Komunia Święta może być udzielana tylko w ramach Liturgii (z wyjątkiem wiatyku).

·      Jeśli chodzi o nabożeństwa (Różaniec, Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa…) to sugerujemy modlitwę indywidualną w domu, w duchowej łączności z parafią, tak, aby ograniczyć wspólne przebywanie do spraw najważniejszych.

·      Ksiądz Biskup zezwolił, aby liturgie Triduum Paschalnego były odprawiane kilkukrotnie w jednym kościele. W czasie wszystkich Liturgii obowiązują limity jak to opisano wyżej.

·      Wielki Czwartek rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Msza Święta Krzyżma w katedrze Opolskiej zostanie odprawiona przed południem. W trakcie tej Liturgii święci się olej Krzyżma i olej chorych. W parafiach nie ma Mszy porannych.

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele będzie o godz. 1630, 1800oraz 1930. Po ostatniej Mszy Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Ciemnicy. Ze względu na funkcjonowanie Kaplicy Wieczystej Adoracji będzie możliwość całonocnej Adoracji w Ciemnicy (wejście od strony plebanii).

·      W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii, a zatem nie ma możliwości udzielania Komunii poza liturgią (jedynie w formie Wiatyku dla umierających).

Liturgia Godzin będzie sprawowana o godz. 7.oo. 

Droga Krzyżowa o godz. 900 oraz 1500. Zachęcamy jednak do indywidualnego odprawiania Drogi Krzyżowej. Również o 1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia i rozpoczęcie Nowenny, a także modlitwa Rycerstwa Niepokalanej.

Liturgia Męki Pańskiej w naszym kościele o godz. 1630, 1800 oraz 1930. Ponieważ niemożliwe będzie oddawanie czci Krzyżowi przez ucałowanie Adoracja Krzyża jedynie przez przyklęknięcie lub pokłon. Po ostatniej Liturgii Najświętszy Sakrament będzie przeniesiony do Bożego Grobu. Istnieje możliwość całonocnej Adoracji przy Bożym Grobie.

·      Wielka Sobota jest czasem ciszy i oczekiwania. 

Liturgia Godzin będzie sprawowana o godz. 7.oo.

Błogosławieństwo pokarmów w tym roku odbędzie się na zewnątrz, wokół kościoła w ramach skróconego obrzędu od 1000 do 1600 co godzinę. O 1500 Koronka w ramach Nowenny. Pamiętajmy jednak, że święcone pokarmy to tylko symbol nowego życia, i że obrzęd ten nie należy do istoty świąt Paschalnych. Zachęcamy do indywidualnej modlitwy w domach (DN nr 77). 

Boży Grób w kościele z możliwością indywidualnej Adoracji. Pamiętajmy że obowiązuje nas ograniczenie do 60 osób. 

Liturgia Wigilii Paschalnej w naszym kościele o godz. 2000 oraz o 2200. Pierwsza z nich będzie bez Liturgii światła. Niemożliwa też będzie procesja Rezurekcyjna. Liturgia Paschalna w kościele kończy się wystawieniem Najświętszego Sakramentu, śpiewem Te Deum i błogosławieństwem.

·      Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego oraz Poniedziałek WielkanocnyMsze Święte jak w każdą niedzielę, a ponadto dodatkowo o 1500 (po Koronce), 1600 i 1700. W godzinach od 1400 do 1500 udzielana będzie Komunia Święta osobom, które uczestniczyły we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Adoracja i Różaniec o 1900.

·       Msza w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu w Poniedziałek Wielkanocny o 1200. Decyzji rodziców pozostawiamy kwestię czy sam chrzest odbędzie się w trakcie Mszy, czy po Mszy o 12.oo bez udziału pozostałych wiernych. 

·      W przedsionkach będzie wyłożony Gość Niedzielny. Zachęcamy do nabycia. Jest w nim relacja z otwarcia kaplicy Wieczystej Adoracji w naszej parafii.

·      Ewentualne ofiary, czy też stypendia Mszalne można przelać na konto w Banku Spółdzielczym nr 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary. Dziękujemy za złożone ofiary na cele remontowe. Zebrano kwotę ponad 6000 zł.

·      Personel medyczny i inne służby zapewniamy o naszej modlitwie i odprawianych Mszach Świętych w ich intencjach.

·      Pomimo trudów obecnego czasu ufamy, że może to być czas owocnie i duchowo przeżyty w zjednoczeniu z Chrystusem cierpiącym, umierającym ale i Zmartwychwstałym. Tego życzymy wszystkim Parafianom.

 

 

minionym tygodniu odszedł do Pana:

§  Tadeusz Skrzyński, lat 76, zam. na ul. Skłodowskiej

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Tym razem w sposób szczególny chcemy polecić transmisje liturgii Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. Radio Doxa będzie prowadzić transmisje z opolskiej katedry: Wielki Czwartek: Msza krzyżma o g. 9.30 i Msza Wieczerzy Pańskiej o g.19.00. Wielki Piątek: Ciemna Jutrznia o g.8.00 i Liturgia Męki Pańskiej o g.19.00. Wielka Sobota: Ciemna Jutrznia o g.8.00 i Liturgia Wigilii Paschalnej o g.19.30. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: transmisje Mszy św. o g.6.00 (Rezurekcja) i o g.10.30. Poniedziałek Wielkanocny: transmisja Mszy św. o g.10.30. Na czas Triduum Paschalnego w Radiu Doxa również wiele audycji o tematyce paschalnej (szczegóły na www.doxa.fm)