Pielgrzymka do Niepokalanowa, Warszawy

Pielgrzymka do Niepokalanowa i Warszawy

Zapisy tylko na listę rezerwową...

Termin: 14-15 kwietnia 2018

Cena: 200 zł. (przejazd, nocleg, wyżywienie)

Program: Niepokalanów, Świątynia Opatrzności Bożej, Sanktuarium św. Andrzeja Boboli