Katechezy o Liturgii - odtwarzacz

Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. KL 10

 

Na naszej stronie można posłuchać katechez o Liturgii. Mają być pomocą w świadomym i owocnym przeżywaniu Mszy Świętej. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej opcji.