Ogłoszenia, 20 stycznia 2019

Kalendarium wydarzeń 

II tydzień zwykły

 

·     Niedziela, 20 stycznia 2019

14.oo Msza Święta w rycie nadzwyczajnym

17.oo Różaniec za młode pokolenie

 

·     Poniedziałek, 21 stycznia 2019

19.oo Próba Scholi

                  

·     Wtorek, 22 stycznia 2019

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

18.oo Próba chóru

 

·     Środa, 23 stycznia 2019

 

·     Czwartek, 24 stycznia 2019

            

·     Piątek, 25 stycznia 2019

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

·     Sobota, 26 stycznia 2019

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

10.oo Spotkanie Dzieci Maryi

 

·     Niedziela, 27 stycznia 2019

17.oo Różaniec za młode pokolenie

II niedziela zwykła, 20 stycznia 2019

Ewangelia św. Jana (2,1-11)

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. 
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Oni zaś zanieśli. 
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. 
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 
Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.