Ogoszenia, 16 września 2018

Kalendarium wydarzeń 

XXIV tydzień zwykły

 

·     Niedziela, 16 września 2018

14.oo Msza Święta Trydencka

15.45o Różaniec Fatimski za młode pokolenie

17.oo Koncert Beaty Bednarz w ramach Festiwalu Spotkałem Pana

 

·     Poniedziałek, 17 września 2018

19.oo Próba Scholi

                  

·     Wtorek, 18 września 2018

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

17.3o Różaniec Apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej

18.oo Próba chóru

 

·     Środa, 19 września 2018

18.3o Krąg Biblijny

18.3o Spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych

19.oo Spotkanie Rodzin Nazaretańskich

 

·     Czwartek, 20 września 2018

16.3o Msza Szkolna

17.3o Różaniec Rodziny Radia Maryja

            

·     Piątek, 21 września 2018

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia

19.15 Msza Święta dla młodzieży

            

·     Sobota, 22 września 2018

  9.3o Spotkanie dla kandydatów na ministrantów 

19.3o Spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych

 

·     Niedziela, 23 września 2018

17.oo Różaniec za młode pokolenie

XXIV Niedziela zwykła, 16 września 2018

Ewangelia św. Marka (8,27-35)

Zapowiedź męki

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”
Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”.
On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”.