Aktualne informacje sanitarne

Według najnowszych rozporządzeń państwowych i kościelnych od 7 listopada w naszym kościele może przebywać do 80 osób ( 1 osoba na 15m2).

Najliczniej uczęszczane Msze Święte są o godz. 9.oo oraz 10.3o. Usilnie prosimy, dla własnego bezpieczeństwa, o wybór mniej uczęszczanych pór, zwłaszcza dodatkowych Mszy popołudniowych.

Ogłoszenia, 24 stycznia 2021

Kalendarium wydarzeń 

III tydzień zwykły

 

·     III Niedziela zwykła, 24 stycznia 2021

Dodatkowe Msze Święte o 15.oo, 16.oo, 17.oo

 

·     Poniedziałek, 25 stycznia 2021

17.oo Adoracja i Różaniec za chorych

17.3o Msza wieczorna

18.15 Msza „kolędowa”

 

·     Wtorek, 26 stycznia 2021

17.oo Adoracja i Różaniec za chorych

17.3o Msza wieczorna

Karmelitańska Szkoła Modlitwy (konferencja, modlitwa)

 

·     Środa, 27 stycznia 2021

17.oo Adoracja i Różaniec za chorych

17.3o Msza wieczorna

18.15 Msza „kolędowa”

 

·     Czwartek, 28 stycznia 2021

16.3o Spowiedź dla dzieci

17.oo Adoracja i Różaniec za chorych

17.3o Msza wieczorna

18.15 Msza „kolędowa”

 

·     Piątek, 29 stycznia 2021

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17.oo Adoracja i Różaniec za chorych

17.3o Msza wieczorna

18.15 Msza „kolędowa”

 

·     Sobota, 30 stycznia 2021

17.oo Koncert Kolęd

20.oo Czuwanie dla młodzieży

 

·     III Niedziela zwykła, 31 stycznia 2021

Dodatkowe Msze Święte o 15.oo, 16.oo, 17.oo

III niedziela zwykła, 24 stycznia 2021

Ewangelia św. Marka (1,14-20)

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!». 
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.