Ogłoszenia, 10 listopada 2019

Kalendarium wydarzeń 

XXXII tydzień zwykły

 

·     Niedziela, 10 listopada 2019

 

·     Poniedziałek, 11 listopada 2019

18.oo Msza Święta w intencji Ojczyzny

 

·     Wtorek, 12 listopada 2019

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

18.oo Próba chóru

18.3o Spotkanie Kręgu Biblijnego

 

·     Środa, 13 listopada 2019

18.3o Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich

 

·     Czwartek, 14 listopada 2019

16.3o Msza szkolna 

17.3o Nabożeństwo do Ducha Świętego

19.oo W RCK Dni ks. Pieczki, wręczenie medali, koncert Olgi Szomańskiej

 

·     Piątek, 15 listopada 2019

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia

19.oo Spotkanie dla młodzieży

 

·     Sobota, 16 listopada 2019

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

10.oo Spotkanie Dzieci Maryi

20.oo W klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieży

 

·     Niedziela, 17 listopada 2019

14.oo Msza Święta w rycie nadzwyczajnym

15.45 Różaniec Fatimski za młode pokolenie

od 16.oo W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne

XXXII niedziela zwykła, 10 listopada 2019

Ewangelia św. Łukasza (20,27-38)

Uduchowione życie zmartwychwstałych

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu«. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”.
Jezus im odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa »Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba«. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.