Ogłoszenia, 24 czerwca 2018

Niedziela, 24 czerwca 2018

   17.oo Różaniec za młode pokolenie

   17.3o Nabożeństwo czerwcowe

Piątek, 29 czerwca 2018

   15.oo Koronka

Niedziela, 1 lipca 2018

   Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu

   Błogosławieństwo opjazdów

   15.oo Koronka

   Rozpoczęcie "Spotkania z Afryką"

UWAGA; w okresier wakacyjnym nie ma Mszy Świętej w tygodniu o godz.9.oo

XII Niedziela zwykła, 24 czerwca 2018

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Ewangelia św. Łukasza (1,57-66.80)

Narodzenie Jana Chrzciciela

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.
Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”.
Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać.
On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się. zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim.
Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.