Ogłoszenia, 28 listopada 2021

Kalendarium wydarzeń 

I tydzień Adwentu

 

·     Niedziela, 28 listopada 2021

  9.oo W klasztorze Annuntiata dzień skupienia dla kobiet

17.oo Różaniec za młode pokolenie

 

·     Poniedziałek, 29 listopada 2021

17.oo Roraty dla dzieci

18.oo Roraty dla młodzieży i dorosłych (Msza wieczorna o 18.oo jest codziennie)

 

·     Wtorek, 30 listopada 2021

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

       17.oo Roraty dla dzieci

18.oo Próba chóru

18.3o Spotkanie Kręgu Biblijnego

 

·     Środa, 1 grudnia 2021

       17.oo Roraty dla dzieci

18.3o Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich

       19.oo Próba Scholi

 

·     I Czwartek miesiąca, 2 grudnia 2021

16.oo Godzina Święta i modlitwa Rycerstwa Niepokalanej

       17.oo Roraty dla dzieci

 

·     Piątek, 3 grudnia 2021

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do wieczornej Mszy

17.15 Nabożeństwo ku czci NSPJ

18.oo Roraty dla młodzieży i dorosłych

 

·     Sobota, 4 grudnia 2021

  6.3o Msza Święta w intencji Żywego Różańca i Maryjnych Grup Modlitewnych

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

10.oo Spotkanie Dzieci Maryi

16.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

19.oo Nauka przedchrzcielna

20.oo Adwentowe Czuwanie dla modzieży

 

·     II Niedziela Adwentu, 5 grudnia 2021

 

I niedziela Adwentu, 28 listopada 2021

Ewangelia św. Łukasza (21,25-28;34-36)

Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».