Ogłoszenia, 28 maja 2017

Kalendarium wydarzeń

Wniebowstąpienie Pańskie

 

·       Niedziela, 28 maja 2017

17.oo Różaniec za młode pokolenie

19.3o Wieczór Filmowy „Mama Tina”

 

·       Poniedziałek, 29 maja 2017

19.oo Próba Scholi

               

·       Wtorek, 30 maja 2017

16.oo Spotkanie Klubu Seniora

18.oo Próba chóru

 

·       Środa, 31 maja 2017

18.3o Krąg Biblijny

19.oo Spotkanie Rodzin Nazaretańskich - Adoracja

 

·       Czwartek, 1 czerwca 2017

16.3o Msza Szkolna

17.3o Godzina Święta, nabożeństwo czerwcowe

         

·       Piątek, 2 czerwca 2017

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia, Adoracja

17.oo Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej, nabożeństwo czerwcowe

19.3o Msza Święta dla młodzieży

           

·       Sobota, 3 czerwca 2017

W katedrze Opolskiej Święcenia kapłańskie

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

16.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

19.3o Wigilia Zesłania Ducha Świętego

 

·       Niedziela Zesłania Ducha Świętego,4 czerwca 2017

                17.oo Różaniec za młode pokolenie

Czytaj więcej...

Wniebowstąpienie Pańskie, 28 maja 2017

Ewangelia św. Mateusza (28,16-20)

Dana jest mi wszelka władza


Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: 

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.