Ogłoszenia 18 marca 2018

Kalendarium wydarzeń 

V tydzień Wielkiego Postu

 

  • •Niedziela, 18 marca 2018

14.oo Msza Święta w rycie nadzwyczajnym

16.45 Różaniec za młode pokolenie

17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

 

  • •Poniedziałek, 19 marca 2018

19.oo Próba Scholi

 

  • •Wtorek, 20 marca 2018

16.oo Spotkanie Klubu Seniora

18.oo Próba chóru

 

  • •Środa, 21 marca 2018

18.3o Krąg Biblijny

19.oo Spotkanie Rodzin Nazaretańskich

 

  • •Czwartek, 22 marca 2018

16.3o Droga Krzyżowa dla dzieci; okazja do spowiedzi

 

  • •Piątek, 23 marca 2018

po Mszy o 9.oo Droga Krzyżowa

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia

po Mszy o 18.oo Droga Krzyżowa ulicami miasta

Wieczór Uwielbienia

 

  • •Sobota, 24 marca 2018

w Opolu spotkanie młodzieży przed Niedzielą Palmową

16.oo Okazja do spowiedzi

 

  • •Niedziela Palmowa, 25 marca 2018

przed Mszami o 9.oo i 10.3o poświęcenie palm i procesja

15.oo Spektakl „Pieśń o moim Mesjaszu”

16.oo W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne

16.45 Różaniec za młode pokolenie

17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

V Niedziela Wielkiego Postu, 18 marca 2018

Ewangelia św. Jana (12,20-33)

Ziarno które wpadłszy w ziemie obumrze wyda plon obfity

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”.
Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”.
To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.