Aktualne informacje sanitarne

W kościele może być 50% ilości osób, które mieszczą się wkościele (nie licząc osób zaszczepionych). Nadal obowiązuje maseczka. W związku z tym:

- w niedzielę 20 czerwca dodatkowe Msze tylko o 16.oo

- nie będzie udzielana dodatkowo Komunia Święta w kaplicy...

Ogłoszenia, 20 czerwca 2021

Kalendarium wydarzeń 

XII tydzień zwykły

 

·     Niedziela, 20 czerwca 2020

14.oo Msza Święta w rycie nadzwyczajnym

16.oo Msza Święta dodatkowa

17.3o Nabożeństwo czerwcowe

 

·     Poniedziałek, 21 czerwca 2020

19.oo Próba Scholi

 

·     Wtorek, 22 czerwca 2020

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

od 16.oo spotkania kandydatów do bierzmowania z klas VI

od 16.3o spotkania kandydatów do bierzmowania z klas VII

18.oo Próba chóru

18.3o Spotkanie Kręgu Biblijnego

 

·     Środa, 23 czerwca 2020

18.oo Msza Święta w intencji Ojców, nabożeństwo ku czci św. Józefa

 

·     Czwartek, 24 czerwca 2020

16.3o Msza szkolna na zakończenie roku szkolnego

19.15 spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VIII

 

·     Piątek, 25 czerwca 2020

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.oo Adoracja i modlitwa o pokój

18.oo w kościele WNMP Msza Święta w intencji śp. ks. Stefana Pieczkę

19.oo w RCK wręczenie medali ks. Pieczki, koncert Magdy Steczkowskiej

 

·     Sobota, 26 czerwca 2020

19.3o Czuwanie dla młodzieży Msza Święta dla młodzieży na zakończenie roku

 

·     Niedziela, 27 czerwca 2020

17.oo Różaniec za młode pokolenie

17.3o Nabożeństwo czerwcowe

XII niedziela zwykła, 20 czerwca 2021

Ewangelia św. Marka (4,35-41 )

Jezus ucisza burzę

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. 
A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. 
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»