Ogłoszenia, 23 stycznia 2022

Kalendarium wydarzeń 

III tydzień zwykły

 

·     Niedziela, 23 stycznia 2022

17.oo Różaniec za młode pokolenie

 

·     Poniedziałek, 24 stycznia 2022

19.oo Próba Scholi

 

·     Wtorek, 25 stycznia 2022

17.oo Adoracja i modlitwa o pokój na świecie

18.oo Próba chóru

 

·     Środa, 26 stycznia 2022

18.3o Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich

18.3o Wspólne spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VIII

 

·     Czwartek, 27 stycznia 2022

16.3o Spowiedź dla dzieci

 

·     Piątek, 28 stycznia 2022

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia

19.oo Msza Święta dla młodzieży

19.15 Spotkanie z modlitwą w duchu Taize

 

·     Sobota, 29 stycznia 2022

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

10.oo Spotkanie Dzieci Maryi 

 

·     Niedziela, 30 stycznia 2022

17.oo Różaniec za młode pokolenie

III niedziela zwykła, 23 stycznia 2022

Ewangelia św. Łukasza (1,1-4.4,14-21)

Słowa Pisma spełniły się w Jezusie

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».