Ogłoszenia, 17 października 2021

·      PLAN MISJI PARAFIALNYCH

·      Dzisiaj rozpoczynamy Misje parafialne, które poprowadzi O. Damian Płatek, Sercanin. Misje potrwają do piątku. Zachęcamy do obecności i pełnego wykorzystania tych rekolekcji, które w parafii są przeżywane raz na 10 lat (poprzednio w 2010 r). Spróbujmy także zachęcić innych.

     Codziennie Msze Święte z naukami o 630, 900 i 1800. We wtorek Msza o 900 dla starszych i chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia.

     Również codziennie Koronka do NSPJ 15 minut przed każdą Mszą, a o 1700 Różaniec.

      Dodatkowa spowiedź każdego dnia o 1700.

      Ponadto po Mszach wieczornych w poniedziałek odnowienie poświęcenia krzyża misyjnego, we wtorek nabożeństwo za zmarłych, w środę o 2100 Apel Maryjny i zawierzenie rodzin.

      W czwartek na 1900 zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania (z klas VI, VII i VIII) wraz z rodzicami na naukę rekolekcyjną. Z racji Misji będzie to wspólne spotkanie w miejsce comiesięcznych spotkań w małych grupach. Prosimy o przyniesienie książeczek. W internecie oraz w gablotkach pod wieżą są wywieszone aktualne listy tegorocznych kandydatów.

XXIX niedziela zwykła, 17 października 2021 Rocznica poświęcenia kościoła

Ewangelia św. Marka (10,35-45)

Przełożeństwo jest służbą

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». 
On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» 
Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». 
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» 
Odpowiedzieli Mu: «Możemy». 
Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane». 
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: 
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».