Ogłoszenia, 9 grudnia 2018

Kalendarium wydarzeń 

II tydzień Adwentu

 

·     Niedziela, 9 grudnia 2018

  9.oo W klasztorze Annuntiata dzień skupienia dla rodzin

17.oo Różaniec za młode pokolenie

 

·     Poniedziałek, 10 grudnia 2018

19.oo Próba Scholi

                  

·     Wtorek, 11 grudnia 2018

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

18.oo Próba chóru

 

·     Środa, 12 grudnia 2018

18.3o Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich

 

·     Czwartek, 13 grudnia 2018

18.oo W Miedonii spotkanie Bractwa św. Józefa

 

·     Piątek, 14 grudnia 2018

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

·     Sobota, 15 grudnia 2018

od 7.3o odwiedziny chorych

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

10.oo Spotkanie Dzieci Maryi

19.15 Spotkanie Taize

 

·     Niedziela, 16 grudnia 2018

  9.oo W klasztorze Annuntiata dzień skupienia dla mężczyzn

14.oo Msza Święta w rycie trydenckim

15.45 Różaniec Fatimski za młode pokolenie

II Niedziela Adwentu, 9 grudnia 2018

Ewangelia św. Łukasza (3,1-6)

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:
„Głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; 
każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.