Ogłoszenia, 24 marca 2019

Kalendarium wydarzeń

III tydzień Wielkiego Postu

 

·     Niedziela, 24 marca 2019

16.3o Spotkanie dla dzieci komunijnych i rodziców

16.45 Różaniec za młode pokolenie

17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

19.3o Wieczór Uwielbienia

 

·     Poniedziałek, 25 marca 2019

19.oo Próba Scholi

                  

·     Wtorek, 26 marca 2019

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

16.3o Spotkanie dla dzieci komunijnych (także w piątek)

18.oo Próba chóru

 

·     Środa, 27 marca 2019

18.3o Spotkanie Kręgu Biblijnego

18.3o Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich

 

·     Czwartek, 28 marca 2019

16.3o Droga Krzyżowa; Spowiedź dla dzieci

            

·     Piątek, 29 marca 2019

po Mszy o 9.oo Droga Krzyżowa

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.30 Droga Krzyżowa

 

·     Sobota, 30 marca 2019

  9.3o Spotkanie dla kandydatów

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

10.oo Spotkanie Dzieci Maryi

 

·     Niedziela, 31 marca 2019

  9.oo W klasztorze Annuntiata dzień skupienia dla mężczyzn

16.45 Różaniec za młode pokolenie

17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

19.oo Wieczór Filmowy „Listy do Boga”

III niedziela Wielkiego Postu, 24 marca 2019

Ewangelia św. Łukasza (13,1-9)

Jeśli się nie nawrócicie wszyscy podbnie zginiecie

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”.
I opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika:
»Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć«”.