Ogłoszenia, 1 grudnia 2019

Kalendarium wydarzeń 

I tydzień Adwentu

 

Spotkania dla kandydatów do bierzmowania z 1 i 2 roku formacji

·     Niedziela, 1 grudnia 2019

  9.oo W klasztorze Annuntiata dzień skupienia dla kobiet

17.oo Różaniec za młode pokolenie

 

·     Poniedziałek, 2 grudnia 2019

17.3o Roraty dla dzieci (do czwartku)

19.oo Próba Scholi

 

·     Wtorek, 3 grudnia 2019

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

18.oo Próba chóru

18.3o Spotkanie Kręgu Biblijnego

 

·     Środa, 4 grudnia 2019

18.3o Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich

 

·     I Czwartek miesiąca, 5 grudnia 2019

16.3o Godzina Święta

 

·     I Piątek miesiąca, 6 grudnia 2019

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia, Adoracja

17.3o Nabożeństwo ku czci NSPJ

18.oo Roraty dla młodzieży i dorosłych

 

·     I Sobota miesiąca, 7 grudnia 2019

  6.3o Roraty w intencji Żywego Różańca i Maryjnych Grup Modlitewnych

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

10.oo Spotkanie Dzieci Maryi

16.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

19.oo Spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych

 

·     Niedziela, 8 grudnia 2019

od 16.oo W Miedoni Spotkanie Rodzinne

17.oo Różaniec za młode pokolenie

 

 

I Niedziela Adwentu, 1 grudnia 2019

Ewangelia św. Mateusza (24,37-44)

Potrzeba czujności

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. 
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».