Ogłoszenia, 14 października 2018

Kalendarium wydarzeń 

XXVIII tydzień zwykły

 

·     Niedziela, 14 października 2018

17.15 Różaniec Apostolstwa Matki Bożej Pielgrzymującej

 

·     Poniedziałek, 15 października 2018

18.3o Różaniec

19.oo Próba Scholi

                  

·     Wtorek, 16 października 2018

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

16.3o Spotkanie dla dzieci komunijnych

17.15 Różaniec

18.oo Próba chóru

 

·     Środa, 17 października 2018

18.3o Różaniec i Adoracja (Krąg Biblijny, Ruch Rodzin Nazaretańskich)

 

·     Czwartek, 18 października 2018

16.3o Różaniec dla dzieci

17.15 Różaniec            

 

·     Piątek, 19 października 2018

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.3o Różaniec

19.3o Wieczór Uwielbienia

            

·     Sobota, 20 października 2018

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

10.oo Spotkanie Marianek

17.15 Różaniec

19.3o Spotkanie poświęcone pielgrzymce do Libanu, do miejsca św.Szarbela

20.oo W klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieży

 

·     Niedziela, 21 października 2018

  9.oo Wprowadzenie relikwii św. Szarbela

14.oo Msza Święta Trydencka

15.45 Różaniec Fatimski (ostatnie część w formie wspólnego nabożeństwa o 17.15)

16.oo W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne

17.15 Różaniec za młode pokolenie

19.oo Wieczór Filmowy – „Święty Szarbel”

XXVIII Niedziela zwykła, 14 października 2018

Ewangelia św. Marka (10,17-30)

Rada dobrowolnego ubóstwa

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”
Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»”.
On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”.
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”.
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może się zbawić?”
Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”.
Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”.