Ogłoszenia, 27 września 2020

Kalendarium wydarzeń 

XXV tydzień zwykły

 

·     Niedziela, 27 września 2020

17.oo Różaniec za chorych i Służbę Zdrowia

19.oo Wieczór Filmowy „Koło Zamachowe”

 

·     Poniedziałek, 28 września 2020

17.3o Różaniec

19.oo Próba Scholi

 

·     Wtorek, 29 września 2020

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

17.3o Różaniec

18.oo Próba chóru

 

·     Środa, 30 września 2020

17.3o Różaniec (Ruch Rodzin Nazaretańskich)

18.3o Spotkanie Kręgu Biblijnego

 

·     I Czwartek, 1 października 2020

16.3o Msza szkolna dla dzieci

17.3o Godzina Święta

18.3o Nabożeństwo Różańcowe

 

·     I Piątek, 2 października 2020

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do wieczornej Mszy

17.3o Nabożeństwo ku czci NSPJ

18.3o Nabożeństwo Różańcowe (modlitwa Rycerstwa Niepokalanej)

19.oo Msza Święta dla młodzieży

 

·     I Sobota, 3 października 2020

  6.3o Msza Święta w intencji Żywego Różańca i Maryjnych Grup Modlitewnych

od 7.3o odwiedziny chorych

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

10.oo Spotkanie Dzieci Maryi

16.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

19.oo Nauka przedchrzcielna

 

·     Niedziela, 4 października 2020

Pomiędzy Mszami – wspólna lektura Biblii – Księga Psalmów

16.oo Spotkanie Rodzinne (Annuntiata)

16.oo Spotkanie rodziców dzieci komunijnych

19.oo Spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania z klas VI

 

XXVI niedziela zwykła, 27 września 2020

Ewangelia św. Mateusza (20,28-32)

Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”.
Mówią Mu: „Ten drugi”.
Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.