Smak Karmelu

Gdy bowiem nie umiemy sie modlić, tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach... (por. Rz 8, 26)

 

Od stycznia 2021 roku w naszej parafii, z inicjatywy Ojców Karmelitów, trwa Karmelitańska Szkoła Modlitwy "Smak Karmelu". Homilie i katechezy głosi O. Marcin Fizia z Czernej.

Ostatnie spotkanie 8 czerwca 2021