Życie sakramentalne

Sakramenty sprawowane w parafii NSPJ w Raciborzu


Eucharystia

Niedziele i święta: godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

W dni powszednie: godz. 6.30, 18.00 (w poniedziałki, środy i piątki o 9.00)

W święta "zniesione": godz. 6.30, 7.30, 9.00, 16.30, 18.00

Msza Święta szkolna: czwartek godz. 16.30

Msza Święta dla młodzieży: w I i III piątek miesiąca o 19.00; w pozostałe piątki również o 19.00 inne formy spotkań.

Intencje Mszalne można zamawiać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Bardzo prosimy o wcześniejsze zamawianie intencji związanych z różnego rodzaju jubileuszami itp.


Sakrament Pokuty i Pojednania

Rano

Codziennie w czasie Mszy świętych porannych

Wieczorem

Poniedziałki, środy: 17.30 - 17.55 (nie ma spowiedzi w czasie mszy św. wieczornej!)
Wtorki, czwartki, piątki: od 17.45
Sobota: od 17.00
I sobota miesiąca: od 16.00
Nabożeństwo z okazją do spowiedzi dla dzieci: ostatni czwartek miesiąca o 16.30


Inne nabożeństwa

Nieszpory maryjne w sobotę o godz. 17.30
Różaniec w niedzielę o godz. 17.00 (w niedzielę po 13-tym Różaniec Fatimski o 15.45)
Nieszpory niedzielne o godz. 17.30
W pierwszy czwartek miesiąca Godzina Święta o godz. 17.30
W pierwszy piątek miesiąca Nabożeństwo do NSPJ o godz. 17.00
W pierwszą sobotę miesiąca:
Msza Święta w intencji Członków Żywego Różańca, zmiana Tajemnic i Różaniec o godz. 7.00.
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00; od 17.00 modlitwie przewodniczą rodziny


Chrzest

Sakrament chrztu św. udzielany jest w pierwszą niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o godz. 12.00.
Chrzest należy wcześniej zgłosić w kancelarii parafialnej przedstawiając akt urodzenia z USC oraz dane personalne i adresy chrzestnych.
Według przepisów prawa kościelenego rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy tzn.:
wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności,
którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego łącznie z bierzmowaniem,
którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim),
którzy przedłożą zaświadczenie swojego proboszcza jeśli mieszkają poza terenem naszej parafii.
Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w Nauce Przedchrzcielnej, która odbywa się w Domu Katechetycznym w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu o godz. 19.00.
Msza święta w intencji rocznych dzieci jest odprawiana zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 10.30.

Ulotka z informacjami dla rodziców.


Bierzmowanie

Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu zasadniczo odbywa się w ostatniej klasie Gimnazjum. Ponieważ jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, istnieje możliwość, aby z okazji przygotowania do małżeństwa, czy innych ważnych wydarzeń religijnych przystąpić do tego sakramentu w wieku dorosłym.

W naszej prafii dwa razy do roku odbywają się przygotowania dla dorosłych.


Namaszczenie chorych

Jest to sakrament uzdrowienia, daje siłę i ulgę w cierpieniu. Nie jest więc zarezerwowany dla umierających. Dlatego należy w porę wezwać kapłana uzgadniając porę. Jeśli ma być udzielona Komunia Święta, to prosimy o odpowiednie przygotowanie miejsca (stół, obrus, świece...). W wypadku dłuższej choroby, lub starszego wieku, który utrudnia dotarcie do kościoła, można poprosić o regularne przyjmowanie Eucharystii w pierwsze soboty miesiąca. Zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii parafialnej.


Małżeństwo

Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.
Formalności przedślubne załatwia się zwyczajowo w parafii miejsca zamieszkania narzeczonej (w naszej parafii najlepiej w czwartki w godz. 19.00 - 20.00).
W kancelarii należy przedłożyć:

  • metrykę chrztu świętego (nie starsza niż 6 miesięcy)
  • stosowne dokumenty z USC, jeśli planowany jest ślub konkordatowy (UWAGA! ważne 3 miesiące)
  • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej

Nowożeńcy biorą udział w naukach przedślubnych.

Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii odbywają się zawsze w poniedziałek, środę i piątek od godz. 19.00 do 21.00.
Aktualne terminy nauk podano w zakładce: Poradnia Rodzinna
Narzeczeni powinni również wziąć udział w trzech spotkaniach w ramach Poradni Rodzinnej (tel. w godzinach dyżuru 4199160, szczegóły na stronie Poradni Rodzinnej).


Kapłaństwo


Pogrzeb

można zgłosić w kancelarii parafialnej o każdej porze. Należy przynieść akt zgonu z USC.