Featured

Akcja Apostoła Macieja

czyli próba wysłania jednago młodego delegata na Światowe Dni Młodzieży do Rio w przyszłym roku.

Szczegóły są na stronie Duszpasterstwa Młodzieży.