Ławka Go - 2021

To rekolekcje dla młodych ze szkół ponadpodstawowych na G. św. Anny 1-3 października. Poniżej formularz na transport - trzeba też zapisać się poprzez stronę lawka.org.

Ogłoszenia, 26 września 2021

 

Kalendarium wydarzeń 

XXV tydzień zwykły

 

·     Niedziela, 26 września 2021

17.oo Różaniec za młode pokolenie

 

·     Poniedziałek, 27 września 2021

18.oo Msza Święta i konferencja – O. Adam Szustak OP

19.oo Próba Scholi

 

·     Wtorek, 28 września 2021

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

18.oo Msza Święta i konferencja – O. Adam Szustak OP

18.oo Próba chóru

18.3o Spotkanie Kręgu Biblijnego

 

·     Środa, 29 września 2021

18.oo Msza Święta i konferencja – O. Adam Szustak OP

18.3o Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich

 

·     Czwartek, 30 września 2021

  8.oo Pielgrzymka do Częstochowy – przekazanie relikwii bł. Kard. St. Wyszyńskiego

16.3o Spowiedź dla dzieci

 

·     I Piątek miesiąca, 1 października 2021

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do wieczornej Mszy

17.oo Nabożeństwo ku czci NSPJ i Różaniec

19.15 Msza Święta dla młodzieży

 

·     I Sobota miesiąca, 2 października 2021

  6.3o Msza Święta w intencji Żywego Różańca i Maryjnych Grup Modlitewnych

od 7.3o odwiedziny chorych

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

10.oo Spotkanie Dzieci Maryi

16.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

19.oo Nauka przedchrzcielna

 

·     Niedziela, 3 października 2021

16.oo W domu katechetycznym Spotkanie dla rodzin KANA Welcome

17.15 Nabożeństwo Różańcowe

XXVI niedziela zwykła, 26 września 2021

Ewangelia św. Marka (9,38-48 )

Unikać okazji do grzechu

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». 
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. 
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. 
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».