Ogłoszenie, 27 listopada 2022

Kalendarium wydarzeń 

1 tydzień Adwentu

 

·     Niedziela, 27 listopada 2022

  9.oo W klasztorze Annuntiata dzień skupienia dla kobiet

12.oo Msza Święta w intencji kolejarzy

17.oo Różaniec o pokój na Ukrainie

 

·     Poniedziałek, 28 listopada 2022

17.3o Roraty dla dzieci i rodziców

19.3o Próba Scholi

 

·     Wtorek, 29 listopada 2022

15.3o Spotkanie Klubu Seniora

17.oo Próba chóru

17.3o Roraty dla dzieci i rodziców

18.3o Spotkanie Kręgu Biblijnego

 

·     Środa, 30 listopada 2022

             17.3o Roraty dla dzieci i rodziców

 

·     I Czwartek miesiąca, 1 grudnia 2022

              17.3o Roraty dla dzieci i rodziców

18.3o Godzina Święta

 

·     I Piątek miesiąca, 2 grudnia 2022

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do wieczornej Mszy

17.15 Nabożeństwo ku czci NSPJ i modlitwa Rycerstwa Niepokalanej

18.oo Roraty dla młodzieży i dorosłych

 

·     I Sobota miesiąca, 3 grudnia 2022

  6.3o Roraty dla dorosłych; Msza Święta w intencji Żywego Różańca i Maryjnych Grup Modlitewnych

10.oo Spotkanie dla ministrantów i lektorów

10.oo Spotkanie Dzieci Maryi

16.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

19.oo Nauka przedchrzcielna

20.oo W klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieży

1 Niedziela Adwentu, 27 listopada 2022

Ewangelia św. Mateusza (24,37-44)

Potrzeba czujności

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. 
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».