Ogłoszenia, 19 stycznia 2020

Kalendarium wydarzeń 

`II tydzień zwykły

 

·     Niedziela, 19 stycznia 2020

14.oo Msza Święta w rycie nadzwyczajnym

15.45 Różaniec Fatimski o jedność chrześcijan

 

·     Poniedziałek, 20 stycznia 2020

 

·     Wtorek, 21 stycznia 2020

18.oo Próba chóru

 

·     Środa, 22 stycznia 2020

 

·     Czwartek, 23 stycznia 2020

 

·     Piątek, 24 stycznia 2020

15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

·     Sobota, 25 stycznia 2020

 

·     Niedziela, 26 stycznia 2020

od 16.oo W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne

17.oo Koncert kolęd w wykonaniu chóru „Sursum Corda”

II Niedziela zwykła, 19 stycznia 2020

Ewangelia św. Jana (1,29-34)

Duch Święty spoczął na Jezusie

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». 
Jan dał takie świadectwo: « Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». 
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

Narodzenie Pańskie

Czytaj więcej...

Z Ewangelii św. Łukasza 1

Zapowiedź narodzenia Jana

Czytaj więcej...

5 Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału4Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. 6 Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. 7 Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.