Najważniejsze rady, informacje

Słowo Ojca Świętego na początek Wielkiego Tygodnia

_____________film ze strony wiara.pl

KOMUNIA DUCHOWA - czym jest? jak ją praktykować?

Jeden z lepszych tekstów O. Janusza Pyda OP. TUTAJ oraz O. Remigiusza Recława SJ TUTAJ. Ojciec Święty Franciszek zaprasza do tej praktyki TUTAJ.

Proponowane modlitwy, które mogą być pomocą TUTAJ. O możliwości przyjęcia Komunii Świętej w naszym kościele poszemy w ogłoszeniach...

________________________________________

SPOWIEDŹ - co zrobić gdy jest niemożliwa. AKT ŻALU

za chwilę...

Ogłoszenia, 4 kwietnia 2020

Ogłoszenia parafialne

·      Przypominamy, że nadal trwa czas maksymalnej izolacji, aby maksymalnie zmniejszy rozwój epidemii. Dane liczbowe z kraju i zagranicy nie pozostawiają złudzeń, że jest to konieczne. Stąd nadal aktualna jest dyspensa od uczestnictwa we Mszy Świętej, także w czasie Triduum i świąt Wielkanocnych. Uczestnictwo w transmisji Mszy Świętej za pośrednictwem mediów i pozostanie w domach nie rodzi grzechu. Na naszej stronie internetowej w zakładce Homilie zamieszczamy codziennie refleksje pomagające przeżyć i wykorzystać duchowo te dni (cykl „Za Zamkniętymi Drzwiami”). Miejmy głęboką świadomość, że pomimo innej formy naszego uczestnictwa nie zmienia się istota tych dni – Chrystus Pan realizuje nadal swoje dzieło zbawienia. A być może trudności, które przeżywamy paradoksalnie pomogą nam pojąć istotę Paschy, ogołocenia i śmierci Baranka – Chrystusa?

·      Dla osób, które mimo wszystko pragną przyjąć Komunię Świętą, to będzie taka możliwość dzisiaj od 15.oo do 17.oo. Ponieważ najwięcej osób było o samej 15.oo zachęcamy, aby przyjść nieco później, ewentualnie poczekać przed kościołem, aby nie było za dużo osób w kościele. Zachęcamy, aby roztropnie rozważyć możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Bierzmy pod uwagę racjonalność naszych decyzji (czystość własnych rąk, itp). Niech o sposobie przyjmowania Komunii nie decyduje to, że ktoś coś powiedział lub zalecił (chociażby to był ks. profesor, czy autor prywatnych objawień). Argumenty typu „Pan Jezus nie zaraża”, albo „ręce księdza są konsekrowane” zestawmy z ilością kapłanów, którzy zmarli z powodu epidemii np. we Włoszech. 

·      Przypominamy o praktyce Komunii Duchowej. W gazetce drukujemy modlitwy, które służą pomocą. Istotne jest wzbudzenie wewnętrznej intencji. Jest to praktyka znana w Kościele i stara. Obecnie nieco zapomniana. Mamy więc okazję odnowić ją. Na naszej stronie internetowej w „Najważniejszych radach, informacjach” podajemy link do szerszego omówienia tej praktyki przez Ojca Janusza Pydę, Dominikanina, oraz O. Remi Recława, Jezuitę. 

·      Kwestia spowiedzi Świętej. Zazwyczaj przed świętami zachęcamy do spowiedzi, jednak w obecnych warunkach jest to fizycznie niemożliwe, biorąc pod uwagę ilość osób, które zazwyczaj przystępuje do spowiedzi. Przypomnijmy, że Katechizm Kościoła Katolickiego mówi (nr 1452) Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany "żalem doskonałym" lub "żalem z miłości". Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.” A zatem w sytuacji gdy spowiedź jest niemożliwa, albo w praktyce bardzo utrudniona Kościół zachęca nas do zrobienia Rachunku sumienia, wzbudzenia aktu żalu doskonałego i postanowienia skorzystania ze spowiedzi, gdy tylko będzie to możliwe. Owocem takiego duchowego, wewnętrznego aktu będzie przebaczenie grzechów i pojednanie się z Bogiem. Zachęcamy do tej praktyki. Pomoc drukujemy w gazetce i na stronie internetowej.

Informacje na kolejne dni - Czytaj dalej

Niedziela Męki Pańskiej, 5 kwietnia 2020

Ewangelia św. Mateusza (21,1-11)

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: «Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści»”. 
Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: „Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy”. 
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: 
„Hosanna Synowi Dawida. 
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. 
Hosanna na wysokościach”. 
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”.

Czytamy z Gienkiem... dla dzieci (ale nie tylko)

Czytaj więcej...