I Komunia - Materiały

INFORMACJE nt I Komunii Świętej 8 maja 2022

Spotkanie dla rodziców w niedzielę 19.09.21 o 17.oo (tych którzy nie byli w środę)

ks. Adam Rogalski