Schola liturgiczna parafii NSPJ w Raciborzu

Zapraszamy do włączenia się w pracę naszego zespołu - mężczyzn (tenory i basy), ale także Panie śpiewające sopranem i altem. Wykształcenie muzyczne nie jest wymagane, ale dobry słuch, zapał do pracy i umiłowanie śpiewu liturgicznego bezwzględnie tak!
Próby w każdy piątek o godzinie 19.45 (do 21.15) w domu katechetycznym.

 

„Napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha,

śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. (Ef 5,19)

Nasza historia

Od kilku lat grupa zapaleńców, z inspiracji i pod kierunkiem ks. Marcina Cytryckiego, mobilizowała się do pracy na początku okresu Wielkiego Postu, aby przygotować oprawę muzyczną najpiękniejszej Liturgii w ciągu roku, jaką jest Liturgia Wigilii Paschalnej, kiedy celebrujemy Misteria Paschalne Chrystusa.
Z roku na rok pojawiały się coraz to nowe śpiewy, krystalizowała się też grupa śpiewaków. Pojawił się też mały zespół instrumentalny z kwartetem smyczkowym, klarnetem, instrumentami perkusyjnymi. To wszystko zaowocowało piękną liturgią Wigilii Paschalnej w roku 2007, w czasie której zarejestrowano także materiał na płytę CD.


Utworów liturgicznych w naszym wykonaniu można posłuchać poniżej


Jesienią 2007 roku podjęta została decyzja, że mobilizujemy się jeszcze bardziej do pracy i zaczniemy swoim śpiewem ubogacać liturgię w naszej parafii nie tylko w czasie Wielkanocy, ale częściej, w trakcie całego roku liturgicznego, i przynajmniej raz w miesiącu. Zaczęły się regularne próby, ćwiczenie nowych pieśni i śpiewów liturgicznych, które czerpaliśmy z przebogatej skarbnicy śpiewów dominikanów krakowskich, jaką jest śpiewnik „Niepojęta Trójco”, jak i pięknych utworów współcześnie skomponowanych, głównie autorstwa Pawła Bębenka i Piotra Pałki.
Oprócz naszych cotygodniowych prób w piątkowe wieczory, braliśmy udział w warsztatach śpiewów wielogłosowych, zorganizowanych przez Ośrodek Liturgiczny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej w Chorzowie, które prowadził m. in. wspomniany już Piotr Pałka, kompozytor (Hymn Nie lękajcie sięOgólnopolskiego Spotkania Młodych z papieżem BenedyktemXVI w maju 2006 r. na krakowskich Błoniach) i dyrygent. Kilkakrotnie gościł też w naszej parafii Paweł Bębenek, również kompozytor, m.in. słynnej już Mszy o Miłosierdziu.
Efektem tej całorocznej pracy stała się nasza częsta obecność w czasie liturgii w naszej parafii, ale i śpiew w miejscach niespodziewanych, jak np. w klasztorze Ojców Benedyktynów w Biskupowie k. Nysy, w czasie święceń kapłańskich jednego ze współbraci benedyktyńskich. Uroczystość celebrował i święceń udzielał ks. bp Jan Kopiec z Opola, a nasze śpiewy ubogacały całą wspólnotę benedyktyńską na czele z Ojcem Bernardem Sawickim OSB, opatem - przełożonym opactwa benedyktyńskiego w Tyńcu k. Krakowa. Śpiewaliśmy również na Placu Długosza w Raciborzu oraz w kościele św. Mikołaja z okazji Dni Papieskich.
W sierpniu 2008 roku pożegnaliśmy kierownika muzycznego i opiekuna duchowego naszej scholi ks. Marcina Cytryckiego, który został wikarym w parafii Gościęcin k. Reńskiej Wsi (woj. opolskie). Zaszły więc duże zmiany – kierownikiem muzycznym i dyrygentem scholi został Adam Tarnowski, a naszym opiekunem duchowym został ks. Robert Sadlak, neoprezbiter, dla którego nasza parafia stała się pierwszą placówką w Jego posłudze kapłańskiej.
Nadszedł dla nasz czas szczególnej mobilizacji i wytężonej pracy, żeby nie zaprzepaścić tego wszystkiego, co wspólnie wypracowaliśmy przez ostatnie lata.

Nasze dzisiaj

Aktualnie tworzymy kameralny zespół śpiewaczy, liczący kilkanaście osób, spełniający funkcję klasycznej scholi liturgicznej, ożywiającej i upiększającej śpiewem liturgicznym wspólnotę parafialną w czasie Eucharystii i innych nabożeństw. Scholę tworzą osoby dorosłe, jak i młodzież naszej parafii, rożnych stanów i zawodów, bez formalnego wykształcenia muzycznego, ale których łączy jedno – umiłowanie śpiewu, a szczególnie śpiewu liturgicznego.
O. Jacek Gałuszka OP, dominikanin, muzyk i współtwórca Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie, określił kiedyś rolę śpiewu liturgicznego w ten sposób:

Śpiew ten bowiem, jest narzędziem komunikacji między wierzącymi, umacniania wiary i apostolstwa. Otwiera serca na obecność Ducha Świętego i wyraża miłość, jaką stworzenie winno swemu Stwórcy i Zbawicielowi.

Taki jest właśnie najgłębszy sens naszych wysiłków i dlatego warto go podejmować.
Jesteśmy wdzięczni Naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, który jest dla nas „Radosną Światłością, prawdziwą, jedyną Mądrością”, że możemy swoją pracą i śpiewem wyrażać naszą wspólną modlitwę i uwielbienie Boga w liturgii.