Odeszli do wieczności w 2019 r.


Modlitwa za zmarłego w dniu śmierci lub pogrzebu

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twojego sługi / Twojej służebnicy N., której dzisiaj kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić ją do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyła i ufała, niech nie ponosi kar piekielnych, lecz posiądzie szczęście wieczne.
Zmiłuj się, Panie, nad duszą Twojego sługi / Twojej służebnicy N., za którą się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczona osiągnęła odpoczynek wieczny.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności w roku 2019:

 

+ Adam Kowalczyk, lat 69, zam. na ul. Skłodowskiej (pogrzeb wt, 22 I 2019 o 12.oo)

+ Teresa Goj, lat 87, zam. na ul. Polnej (pogrzeb śr 16 I 2019 o 11.oo)

+ Tadeusz Wolny, lat 61, zam. na ul. Warszawskiej (pogrzeb czw. 10 I 2019 o 10.oo)

+ Józef Szmit, lat 86, zam. na ul. Katowickiej (pogrzeb wt, 8 I 2019 o 9.oo)