INFORMACJE

W związku z rozporządzeniami Premiera RP i Ministra Zdrowia podanymi w mediach ksiądz Biskup wydał 24 marca 2020 zobowiązujący nas wszystkich Dekret, w którym postanawia (podajemy jedynie najważniejsze fragmenty):

- w kościele może jednocześnie przebywać 5 osób (nie licąc kapłanów i osób posługujących).

- we Mszach Świętych może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję Mszalną (w przypadku koncelebry, tzn 2 intencji może być w sumie 5 osób). Pozostałych wiernych prosimy, aby korzystali z uczestnictwa we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów.

- w ciągu dnia kościół pozostaje otwarty, ale nie może w nim przebywać więcej niż 5 osób

- wiernym którym na tym zależy należy dać możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

Praktyczne wskazania w naszej parafii: w trosce o duchowe dobro można przez cały dzień, od godz. 7.oo do 19.oo poprosić o udzielenie Komunii Świętej lub o spowiedź. W tym celu prosimy o telefon na numer 32 415 31 20 lub na domofonie plebanii nr 21. Gdyby numer nie odpowiadał, to najprawdopodobniej ksiądz jest w kościele - prosimy sprawdzić.

Ciąg dalszy Dekretu (fragmenty);

- odnośnie spowiedzi (cytat dosłowny pkt 9) "Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, nieich podstawową formąpojednania z Bogiem i KOściołem stanie się w tym czasie akt żalu doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzenia aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminiie, usposobi ich do trwania w stanie łaski". Mówiąc krócej w sytuacji zagrożenia, aby uzyskać przebaczenie grzechów od Boga, można po rachunku sumienia wzbudzić akt żalu dokonałego, z miłości do Boga. Jednocześnie naszym obowiązkiem będzie skorzystanie ze spowiedzi wtedy, gdy będzie to możliwe. Pamiętajmy też, że tzw. okres spowiedzi i Komunii Świuętej Wielkanocnej sięga aż do niedzieli Trójcy Świętej (w tym roku 7 czerwca).

- należy zrezygnować ze spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach (w naszej parafii taka możliwość będzie w najbliższym czasie)

- w pogrzebie może uczestniczyć również tylko 5 osób z rodziny. Msza Święta może być odprawiona tego samego dnia lub w terminie późniejszym).

- nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej będą transmitowane jedynie poprzez internet, czyli bez udziału wiernych (Dekret nakazuje odwołać te nabożeństwa).

- ministranci (do 18 r. ż. ) nie mogą być dopuszczone do służby przy ołtarzu.

- zawiesza się posługę nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii.

- kapłani do chorych mogą iść jedynie w sytuacji zagrożenia życia. Należy zrezygnować z przedświątecznych odwiedzin chorych.

- Bierzmowania i I Komuni Święte są przeniesione na dalszy termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia. (osoby dorosłe, które liczyły, że będą bierzmowane w maju z jakiś ważnych powodów, np. bycia chrzestnym, prosimy o kontakt.

I jeszcze słowo komentarza.

Prosimy o wyrozumiałość i posłuszeństwo. Aby zrozumieć te restrykcje musimy pamiętać o celu dla których zostały one wprowadzone - MUSIMY ograniczyć maksymalnie wszelkie kontakty. To jedyny warunek, aby szybciej móc spotkać się razem wokół ołtarza Zmartwychwstałego Pana. A tego przecież pragniemy...

Więcej słownego komentarza w nagranym słowie ZaZamkniętymiDrzwiami 9 z 24 marca dostępne w dziele Homilie.   

_______________________________________________________________________________

 

Informacja dotycząca Służby Zdrowia: Nocna i świąteczna opieka medyczna w Raciborzu jest przeniesiona do dawnej siedziby krwiodawstwa na ul. Sienkiewicza 3. 

Homilia, kazania pasyjne oraz kilka myśli na tegoroczny Wielki Post  ZaZamkniętymiDrzwiami dostępne są TUTAJ

Dodatkowa transmisja on-line na FB (powinna) być dostępna TUTAJ (najbliższe wydarzenia podane są na FB)

Gienek na czas kiedy nie ma szkoły - coś dla dzieci TUTAJ...

Czytamy z Gienkiem opowiadania (zasadniczo dla dzieci, ale nie tylko) Są TUTAJ

Osoby, które chciałyby wesprzeć parafię mogą to uczynić za pomocą konta 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001

 


Archiwalne informacje z niedzieli 22.03.2020

Kierując się wskazaniami stosownych władz zachęcamy do maksymalnego pozostania w domach. Wydaje się, że najbliższe dwa tygodnie będą decydujące o dalszych losach walki z epidemią. Pilnujmy tych, którzy chociażby po powrocie z zagranicy są zobowiązani do kwarantanny.

Przypominamy, że nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszach Świętych. Uczestnictwo we Mszy transmitowanej w naszych domach nie jest grzechem. Przekonujmy o tym naszych, zwłaszcza starszych członków rodzin i parafian.

Pomimo zrozumiałego oporu zachęcamy do czasowej zmiany sposobu przyjmowania Komunii Świętej, oczywiście pod warunkiem, że nasze ręce pozostają czyste. Komunii Świętej udzielamy „na rękę” w pierwszym rzędzie przy bocznych ołtarzach. Podchodząc do Komunii Świętej zachowajmy niezbędną odległość, czy to stojąc w procesji komunijnej czy też klęcząc przy balaskach.

Usilnie prosimy, aby osoby, które przychodzą do kościoła rozsiadły się maksymalnie po całym kościele i wykorzystały oddalone od siebie części kościoła: kaplicę za ołtarzem i kaplicę pod kościołem (jest tam nagłośnienie), ewentualnie chór. Jest to wymóg nie tylko sanitarny, ale i prawny… Liczymy więc na to, że skuteczne będą nasze ewentualne prośby i sugestie kierowane przed nabożeństwami.

Szczególnej uwagi wymaga kwestia spowiedzi. Proąćsimy, aby zachować stosowną odległość oczekując w kolejce, a także, co jest szczególnie ważne, zachować odległość od kratki konfesjonału!!! W poszczególnych przypadkach pozwolimy sobie zwrócić indywidualną uwagę.

Poniżej podajemy Komunikat Rady Stałęj Epoiskopatu Polski oraz Dyspensę i list Biskupa Opolskiego [czytaj więcej...]

Zamieszczamy także bardzo dobry komentarz ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia, zwłaszcza wyjaśnienie i argumentacja dla osób starszych (tekst dostępny na stronie Diecezji Łódzkiej.


Zarządzenie nr 1/2020
Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny... Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski Warszawa, 12 marca 2020 r.